הדברה ירוקה של נמלים

נמלים נחשבות לסוג של מזיקים. הן מהוות מטרד אסתטי, היגייני, תברואתי. כשאנחנו מזהים נמלים אנחנו נרתעים, סולדים, חשים צורך מיידי לגרש אותן. הישנות הופעתן מצדיקה ואף מחייבת לנקוט נגדן באמצעי הדברה יעיל. לשם כך נגישה וזמינה עבורנו חברת הדברה מקצועית.
 

מדביר מקצועי המשתמש בשיטות ובאמצעים של הדברה ירוקה עשוי לתת לנו מענה מיטבי לבעיית הנמלים באופן שלא יסכן איש בסביבתנו, קל וחומר ילדים. הדברת נמלים באמצעות חומרים אורגניים וטבעיים אינה  מהווה כל איום ושום סיכון. לא נדרשת עזיבת הבית בשעת ההדברה. אפשר להישאר בו ולהמשיך את שגרת החיים הרגילה.
 

כל אחד מאתנו יכול להיות מדביר בדרכו
 

על מנת לצמצם את היתכנות הופעתן של נמלים בביתנו בכלל ובמקורות המזון בפרט יש דברים קטנים ופשוטים שכל אחד מאתנו יכול לעשות, דברים שיש בהם תרומה משמעותית להפחתת הסיכוי להופעת הנמלים. בין השאר: אי השארת שאריות מזון, ניקוי השולחן מפירורים, אחסון מזון בכלים סגורים היטב, אטימת חריצים וסדקים במטבח, ניקיון יסודי של חצר הבית מאשפה ומגרוטאות, סילוק חומרי דישון מיותרים, ניכוש עשבים שוטים מהגינה.
 

הדברה ירוקה אפקטיבית של נמלים מתחילה מאיתור קן הנמלים ובנטרולו. ייתכן כי איתור הקן יחייב שימוש נקודתי ומוגבל בחומרים רעילים, אבל מאחר שאלה יוחדרו אל תוך הקרקע לא קיים בהם פוטנציאל לנזק מכל סוג שהוא. הימצאות נמלים על משטח העבודה, במגירות ובארונות ממחישה לנו כי הן נוכחות כאן מזה זמן, אות וסימן לצורך להזמין מדביר מקצועי.
 

מבין 10.000 מיני הנמלים, הנמנות עם משפחת דבורני העוקץ, קיימים בישראל 160  מינים. מאחר שיש גם נמלים ארסיות, חשוב זיהוי מינן- מה שמדביר מקצועי יודע לעשות ללא קושי. כמי מכיר גם את אורח חיי הנמלים ואת הרגליהן, המדביר יכול להציע , להמליץ ובעיקר לבצע את סוג ההדברה שייתן לנו מענה אפקטיבי לזמן ממושך, בכפוף לאופן שבו נשמור על בית נקי ועל סביבה נקייה סביבו.
 

מדביר מקצועי עשוי להמליץ, בין השאר, על שימוש בשיטת הדברה אלקטרומגנטית אלא ששיטה זו אפקטיבית  רק לגבי מינים בודדים מהם. על מנת לבצע הדברה יעילה חשוב  להגיע אל מקורן- אל הקנים והמושבות, שם הן מתגודדות בהמוניהן לפיכך, הסתפקות בהשמדת טור נמלים אינה פותרת את הבעיה כל עוד לא מדבירים את קניהם.
 

לעיתוי ההדברה יש חשיבות מכרעת בהצלחתה: ככל שהיא מתבצעת בשלב מוקדם יותר, כך, בהתאמה, גדלה האפקטיביות שלה. מדביר מקצועי, המצויד ברישיון מטעם משרד הבריאות, יבצע הדברת נמלים ירוקה וידידותית בכל מקום שבו יידרש שירותו המקצועי., תוך שימוש בחומרים ייעודיים שיעילותם מוכחת.
 

זכותכם ואולי אף חובתכם לבקש מידע מפורט ומענה על כל שאלה שמתעוררת אצלכם לפני הזמנת המדביר המקצועי לביתכם או למשרדכם.